ATRIUM CITY WARSZAWA

Budowa swoim zakresem obejmowała wykonanie instalacji:

  • Wykonanie kompletnego systemu DSO
  • Wykonanie pomiarów akustycznych oraz uruchomienie
  • Wykonanie okablowania kompletnego systemu SAP
  • Wykonanie okablowania systemu przewietrzania grawitacyjnego