GALERIA BAŁTYCKA GDAŃSK

Budowa swoim zakresem obejmowała wykonanie instalacji:

  • Wykonanie tras kablowych dla wszystkich instalacji elektrycznych I teletechnicznych w całości obiektu (Cablofil)
  • Wykonanie oświetlenia podstawowego i awaryjnego w całości obiektu wraz z parkingami
  • Wykonanie wewnętrznych linii zasilających
  • Wykonanie instalacji oddymiania i przewietrzania grawitacyjnego
  • Wykonanie kompletnej instalacji DSO
  • Łączenie szaf sterowniczych i rozdzielni w obiekcie