HOTEL HOLIDAY INN JÓZEFÓW

Budowa swoim zakresem obejmowała wykonanie instalacji:

  • Wykonanie oświetlenia podstawowego i awaryjnego
  • Wykonanie wewnętrznych linii zasilających
  • Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego
  • Wykonanie podłączeń rozdzielni głównych i obiektowych
  • Wykonanie kontroli dostępu
  • Wykonanie monitoringu wizyjnego CCTV
  • Wykonanie tras kablowych
  • Wykonanie systemu wykrywania pożaru