NASZA OFERTA

Pełny zakres świadczonych usług obejmuje następujące instalacje:

 • Sygnalizacji włamania i napadu „SSWIN”
 • Detekcji pożaru „SAP”
 • Bardzo wczesnej detekcji dymu „SWDD”
 • Systemów oddymiania
 • Dźwiękowego systemu ostrzegawczego „DSO”
 • Monitoringu wizyjnego – systemu dozoru, telewizja przemysłowa „CCTV”
 • Zintegrowane systemy zarządzania i kontroli BMS;
 • Kontroli i rejestracji czasu pracy „RCP”
 • Domofonowe oraz Wideodomofonowe
 • Telefoniczne oraz Antenowe
 • Sterowania bram
 • Sieci telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych
 • Sieci strukturalnych i teleinformatycznych
 • Elektryczne niskiego napięcia, pomiary ochronne
 • Odgromowe