PLAZA LUBLIN

Budowa swoim zakresem obejmowała wykonanie instalacji:

  • Wykonanie oświetlenia podstawowego i awaryjnego
  • Wykonanie wewnętrznych linii zasilających
  • Wykonanie instalacji odgromowej dachu budynku
  • Wykonanie podłączeń rozdzielni głównych i obiektowych