PLAZA SOSNOWIEC

Budowa swoim zakresem obejmowała wykonanie instalacji:

  • Wykonanie tras kablowych dla kompletnego oświetlenia podstawowego, awaryjnego, instalacji teletechnicznych
  • Wykonanie oświetlenia podstawowego i awaryjnego w całości obiektu wraz z parkingami
  • Wykonanie wewnętrznych linii zasilających
  • Wykonanie instalacji oddymiania i przewietrzania grawitacyjnego
  • Instalacja wpustów dachowych, ogrzewania podjazdów
  • Wykonanie kompletnej instalacji kin, stanowiska prelegenta, projektorów
  • Wykonanie okablowania strukturalnego
  • Wykonanie oświetlenia elewacji budynku