SEA TOWER GDYNIA

Budowa swoim zakresem obejmowała wykonanie instalacji:

  • Wykonanie oświetlenia podstawowego i awaryjnego
  • Wykonanie wewnętrznych linii zasilających
  • Wykonanie podłączeń rozdzielni